Župne obavijesti

28.04.2024.

Ponedjeljak
29.04.
19,00 Na nakanu
Utorak
30.04.
19,00 + Ljiljana Križanić Smoljo
Srijeda
01.05.
9,00 + Ivan Gradski, ob. Gradski, Šimović, Burazer
Na nakanu
Srijeda
01.05.
11,00 Župna
Petak
03.05.
19,00 KOLEKTIVNA NAKANA
Subota
04.05.
18,30 DONJA ZDENČINA – VATROGASNI DOM
+ Vlado Bencetić, ob. Bencetić, Juratović, Baratač
Nedjelja
05.05.
9,00 + Dragutin, Milka, Mijo Fureš
10,30 PRVA PRIČEST