Župne obavijesti

21.04.2024.

Ponedjeljak
22.04.
19,00 + Marica Jolić, spr.
Utorak
23.04.
19,00 + Manda Rukovanjski i ob.
+ Alojz, Đurđa, Nevenka Lencur
+ Josip Juraj
+ Viktor, Ana Mlakar, Vjekoslav, Ana Halužan
Srijeda
24.04.
19,00 Na nakanu
Četvrtak
25.04.
19,00 Na nakanu
Petak
26.04.
19,00 + Slavko Poldrugač, ob. Poldrugač i Domin
+ Stjepan Pirša, Janko, Jela Horvatić, ob. Horvatić, Zorica Bencetić, Stjepan Pereković
+ Ljubica Tomašković, ob. Tomašković
+ Pavo (st. i ml.) Matić Mara i Bono Matić
Nedjelja
28.04.
9,00 + Stjepan, Tomo, Barbara Jurak
11,00 Župna