Župne obavijesti

31.03.2024.

Ponedjeljak
01.04.
9,00 + Ivan Grgat
Utorak
02.04.
19,00 Na nakanu
Petak
05.04.
19,00 + Danica, Stjepan Jurković ob. Buljubašić
+ Marija Barukčić, ob. Barukčić
+ Veronika, Stjepan Pavlak
+ Alojz, Veronika Valičević
+ Mirjana Tomašković, ob. Tomašković
+ Josip, Štefanija Krnežić, ob. Krnežić, Filip, Janja Mandić, ob. Boras i Ilić
+ Albina Terihaj, ob. Terihaj, Garašić i Iveljić
+ Gabrijela, Antun Kišur
Nedjelja
07.04.
9,00 + Stjepan Juratović Franjo, Barbara Miković
11,00 Župna